Novinky

Hradní hrátky

 

HRADNÍ HRÁTKY

KE DNI ZEMĚ

HRAD DOUBRAVKA 23.4.2014

URČENO VŠEM BEZ ROZDÍLU VĚKU, ŠIKOVNÝM

A ZVĚDAVÝM

Přírodovědná stezka, vyhlídka z hradní věže, soutěže a hryzručnosti, …

START: 15,00 – 16,00 hod. u staré (zbourané) Panorámy

(Předpokládaný konec akce 18,00 hod.)

S sebou: vhodný oděv a obuv (půjdeme terénem), tužku, vuřty na ohýnek, pití,kapesné

 

https://drive.google.com/file/d/0B4dJp1XXObbncmdackI4RGZZSTQ/edit?usp=sharing